přejít na úvodní stránku
přejít na úvodní stránku
1. listopadu
Slavnost
Všech svatých
Anežka Hamplová
Ludmila Abrahámová
2. listopadu
Památka zesnulých
Ludmila a Ladislav
Šustrovi
5. listopadu
31. neděle v mezidobí
Jana a Antonín
Spáčilovi
12. listopadu
32. neděle v mezidobí
- mše sv. hodová Seč -
Anna Ševčíková st.
Jan Ševčík st.
19. listopadu
33. neděle v mezidobí
Simona Milarová
Miluše Milarová
26. listopadu
Slavnost
Ježíše Krista Krále
Radek Fiedler
Jarmila Greplová
3. prosince
1. neděle adventní
Marie Švecová
Josef Havelka
10. prosince
2. neděle adventní
Jitka a Petr
Zahálkovi
17. prosince
3. neděle adventní
Jarmila Greplová
Marie Zatloukalová
24. prosince
4. neděle adventní
Ludmila a František
Šustrovi
24. prosince
Slavnost Narození Páně
- vigilie (půlnoční)
Eva Havlenová
Josef Havelka
25. prosince
Slavnost Narození Páně
Jan a Ludmila
Pospíšilovi
26. prosince
Svátek sv. Štěpána
- mše sv. hodová Labutice -
Jitka Zahálková
31. prosince
Svátek Svaté rodiny
Pavel Grepl
Antonín Spáčil
1. ledna
Slavnost Matky Boží
Panny Marie
Jan Ševčík st.
Marie Švecová
6. ledna
Slavnost Zjevení Páně
Anežka Hamplová
Ludmila Abrahámová
7. ledna
Svátek Křtu Páně
Miluše Milarová
Marie Zatloukalová