přejít na úvodní stránku
přejít na úvodní stránku
2. listopadu Památka zesnulých Roman Krajíček
Marie Bochýnková
4. listopadu 31. neděle v mezidobí Anežka Hamplová
Ludmila Abrahámová
4. listopadu Památka zesnulých
(odpolední mše sv.)
Jitka a Petr
Zahálkovi
11. listopadu 32. neděle v mezidobí
- mše sv. hodová Seč -
Jan Ševčík st.
Anna Ševčíková st.
18. listopadu 33. neděle v mezidobí Miluše Milarová
Marie Zatloukalová
25. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále Ludmila a František
Šustrovi
2. prosince 1. neděle adventní Jana a Antonín
Spáčilovi
8. prosince Slavnost Panny Marie počaté
bez poskvrny prvotního hříchu
Zita Zahálková
Anežka Hamplová
9. prosince 2. neděle adventní Radek Fiedler
Jarmila Greplová
16. prosince 3. neděle adventní Eva Havlenová
Josef Havelka
23. prosince 4. neděle adventní Marie Švecová
Jan Ševčík st.
24. prosince Slavnost Narození Páně
- vigilie (půlnoční)
Jiří Ševčík
Martin Grepl
25. prosince Slavnost Narození Páně Pavel Grepl
Antonín Spáčil
26. prosince Svátek sv. Štěpána
- mše sv. hodová Labutice -
Jitka Zahálková
30. prosince Svátek Svaté rodiny Ludmila a Ladislav
Šustrovi
1. ledna Slavnost Matky Boží
Panny Marie
Jan a Ludmila
Pospíšilovi
6. ledna Slavnost Zjevení Páně Marie Švecová
Josef Havelka