přejít na úvodní stránku
přejít na úvodní stránku
20. srpna 20. neděle v mezidobí Jan Ševčík st.
Anna Ševčíková st.
25. srpna mše sv.
na Mariánské zahradě
Anežka Hamplová
27. srpna 21. neděle v mezidobí Kristýna Milarová
Marie Zatloukalová
3. září 22. neděle v mezidobí Ludmila a František
Šustrovi
10. září Pouť
Narození Panny Marie
Jitka a Petr
Zahálkovi
14. září Svátek
Povýšení sv. Kříže
Roman Krajíček
Marie Bochýnková
17. září 24. neděle v mezidobí
- mše sv. hodová Lipová -
Marie Švecová
Josef Havelka
24. září 25. neděle v mezidobí
- mše sv. hodová Jednov -
Ludmila a Ladislav
Šustrovi
25. září mše sv.
na Mariánské zahradě
Roman Krajíček
28. září Slavnost
sv. Václava
Anežka Hamplová
Ludmila Abrahámová
1. října 26. neděle v mezidobí Radek Fiedler
Jarmila Greplová
8. října 27. neděle v mezidobí Jan a Ludmila
Pospíšilovi
15. října 28. neděle v mezidobí Jiří Ševčík
Martin Grepl
22. října 29. neděle v mezidobí Eva Havlenová
Josef Havelka
25. října mše sv.
na Mariánské zahradě
Jan Ševčík st.
29. října 30. neděle v mezidobí Jana a Antonín
Spáčilovi
1. listopadu Slavnost Všech svatých Zita Zahálková
Anežka Hamplová