přejít na úvodní stránku
přejít na úvodní stránku
2. listopadu Památka zesnulých Jitka a Petr
Zahálkovi
5. listopadu 31. neděle v mezidobí Kristýna Milarová
Marie Zatloukalová
5. listopadu Památka zesnulých
(odpolední mše sv.)
Marie Švecová
Jan Ševčík st.
12. listopadu 32. neděle v mezidobí Ludmila a František
Šustrovi
19. listopadu 33. neděle v mezidobí Jiří Ševčík
Jan Ševčík ml.
26. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále Radek Fiedler
Jarmila Greplová
3. prosince 1. neděle adventní Pavel Grepl
Antonín Spáčil
8. prosince Slavnost Panny Marie počaté
bez poskvrny prvotního hříchu
Zita Zahálková
Anežka Hamplová
10. prosince 2. neděle adventní Marie Švecová
Josef Havelka
17. prosince 3. neděle adventní Jiří Ševčík
Martin Grepl
24. prosince 4. neděle adventní Ludmila a Ladislav
Šustrovi
24. prosince Slavnost Narození Páně
- vigilie (půlnoční)
Jan Ševčík st.
Anna Ševčíková st.
25. prosince Slavnost Narození Páně Jana a Antonín
Spáčilovi
26. prosince Svátek sv. Štěpána
- mše sv. hodová Labutice -
Jitka Zahálková
31. prosince Svátek Svaté rodiny Jan a Ludmila
Pospíšilovi
1. ledna Slavnost Matky Boží
Panny Marie
Eva Havlenová
Josef Havelka
6. ledna Slavnost Zjevení Páně Anežka Hamplová
Ludmila Abrahámová
Rozpis čtení od 7.1.2017 najdete zde