přejít na úvodní stránku
přejít na úvodní stránku
25. května Slav. Nanebevstoupení Páně,
mše sv. na Mar. zahradě
Anežka Hamplová
Roman Krajíček
28. května 7. neděle velikonoční Kristýna Milarová
Marie Zatloukalová
4. června Slavnost Seslání Ducha sv. Radek Fiedler
Jarmila Greplová
11. června Slavnost Nejsvětější Trojice,
1 sv. přijímání
rodiče dětí
18. června 11. neděle v mezidobí
Slavnost Těla a Krve Páně
Jana a Antonín
Spáčilovi
23. června Slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Anežka Hamplová
Ludmila Abrahámová
25. června 12. neděle v mezidobí
mše sv. na Mar. zahradě
Radek Fiedler
Petr Zahálka
29. června Slavnost
sv. Petra a Pavla
Roman Krajíček
Marie Bochýnková
2. července 13. neděle v mezidobí
- Velká pouť -
Ludmila a František
Šustrovi
5. července Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje
Jan Ševčík st.
Anna Ševčíková st.
9. července 14. neděle v mezidobí
- Malá pouť -
Marie Švecová
Josef Havelka
16. července 15. neděle v mezidobí Jiří Ševčík
Jan Ševčík ml.
23. července 16. neděle v mezidobí
- mše sv. hodová Suchdol -
Pavel Grepl
Antonín Spáčil
25. července mše sv.
na Mariánské zahradě
Jitka Zahálková
30. července 17. neděle v mezidobí Jan a Ludmila
Pospíšilovi
6. srpna 18. neděle v mezidobí
pouť Porciunkule
Ludmila a Ladislav
Šustrovi
13. srpna 19. neděle v mezidobí Eva Havlenová
Josef Havelka