Liškovi Anna a Josef, Lipová
Liškovi Marie a Josef, Lipová
Liškovi Renata a Martin, Brno
Lukašíková Bohumila, Zlámanec
Lysoňkovi Marie a Josef, Zlámanec
Machatová Jarmila, Jednov
Marek Michal, Lipová
Marková Helena, Lipová
Marková Jitka, Lipová
Marková Marie, Jednov
Markovi Markéta a Vlastimil, Hrochov
Matouškovi Ludmila a Stanislav, Stínava
Mazáčovi Marie a Jindřich, Hrochov
Mikešovi Anežka a Jaroslav, Velké Opatovice
Milarová Jiřina, Suchdol
Milarovi Marie a Jiří, Suchdol
Minxová Božena, Jevíčko
Minxová Hedvika, Lipová
Minxová Marie, Lipová
Minxovi Marie a Jaroslav, Seč,
Mlčochová Marie, Pěnčín
Mojžíšová Dagmar, Zlín – Malenovice
Motálkovi, Kostelec na Hané
Mudrová Ludmila, Seč
Müllerovi Marie a Bedřich, Hrochov
Nováková Anežka, Loučka
Nováková Marie, Mohelnice
Novotná Marie, Nezamyslice u Pv
Obrová Jarmila, Kostelec na Hané
Ondrašovi Marie a Jaroslav, Březolupy
Ondrouškovi Růžena a František, Lipová
Ošlejšek Antonín, Police n/Metuji
Ošlejšková Anna, Lipová
Ošlejšková Jindřiška, Lipová, + 5.4.2007
Ošlejšková Ludmila, Hrochov,  + 11.7.2007
Ošlejškovi Ludmila a Ladislav, Jednov
Páclová Ludmila, Plumlov
Paděra Jan, Žďárná
Pamánkovi, Frýdek - Místek
Panková Marie, Zlámanec
Pejřová Zdenka, Jednov
Pechová Růžena, Prostějov
Pejřovi Ludmila a Pavel, Plumlov
Pekrová Věra, Jednov
Pekrová Veronika, Jednov
Plesková Josefa, Suchdol, + 9.5.2008
Pluháček Ladislav, Jednov
Pluháčková Jaroslava, Hrochov
Pluháčkovi Elena a František,Prostějov
Poláková Marie, Suchdol
Pospíšilovi Marcela a Alois, Hrochov
Procházka František, Jednov,  + 9.9.2006
Přikrylová Jarmila, Seč
Přikrylová Marie, Horní Štěpánov
Přikrylová Marie, Horní Štěpánov
Přikrylová Marie, Okrouhlá
Raclová Marie, Suchdol, + 26.6.2006
Říhová Marie, Zlámanec
Sedláčková Ludmila, Zlín
Schwarzová Anna, Suchdol
Skřechotová Anna, Březolupy
Skybová Marie, Rosice nad Labem
Slámovi, Ochoz
Snášelová Marie, Jednov
Snášelová, Kostelec na Hané
Soukupová Marie, Komárov
Spáčil František, Suchdol, +23.6.2007
Spáčilovi Jana a Antonín, Suchdol
Spáčilovi Jitka a Pavel, Lipová
Šínová Anežka, Jednov
Šínová Bedřiška, Hrochov
Šínová Marie, Lhota u Konice
Šišákova Marie, Březolupy
Šmoldasová Terezie, Podlesí
Šperková Jiřina, Lipová
Šustr Jaroslav, Jednov
Šustr Pavel, Lipová
Šustrová Marta, Suchdol
Šustrová Michaela, Suchdol
Šustrovi Ludmila a František, Hrochov
Šustrovi Ludmila a Ladislav, Jednov
Švecová Klotylda, Buková
Švecová Marie, Lipová
Švecovi Božena a Josef, Buková
Trunda Josef, Suchdol
Trunda Josef, Lipová, + 21.8. 2008
Trundová  Milada, Lipová
Ullman Petr, Konice
Urbanová Marie, Lipová
Václavík Josef, Lipová
Václavíková Marta, Hrochov
Vaculovi Anna a Jiří, Podkopná Lhota
Valentovi Eva a Milan, Jednov
Vašková Božena, Lipová
Vašková Eliška, Lipová
Vašků Anna a Vladimír, Seč
Vávrová Jaroslava, Lhota u Malenovic
Veselá Marie, Labutice
Vičarová Františka, Seč
Vičár Josef, Seč
Vičarová Růžena, Jednov
Vítkovi Marie a Vladimír, Zlámanec
Voglová Josefka, Hrochov
Zahálkovi Jitka a Petr, Labutice
Zahálkovi Zita a Pavel, Jednov
Zapletal Vojtěch, Smržice
Zapletalová Marie, Vojtěchov
Zatloukal Karel, Chornice
Zatloukal Stanislav, Lešany u Prostějova
Zatloukalová Cecílie, Jednov
Zatloukalová Dobromila, Suchdol
Zatloukalová Eva, Suchdol
Zatloukalová Marie, Mohelnice,
Zatloukalová Věra, Suchdol 
Zatloukalová Libuše, Lipová
Zatloukalovi, Suchdol
Zatloukalovi Jana a Josef, Suchdol
Zbořilová Anna, Hrochov
Žilkovi František a Marie, Horní Štěpánov
Zveřejněním seznamu dobrodinců našeho sanktuária a „Mariánské zahrady“ bych chtěl vyjádřit svoji vděčnost všem, kteří  nám jakýmkoliv způsobem pomáhali a nadále pomáhají.  Soupis není úplný, protože  všechno nelze  zaznamenat. Je to seznam těch, kteří se finančně podíleli na stavbě „Mariánské zahrady“, kteří jsou sponzory Kříže Pána Ježíše, sochy Jana Pavla II. a sochy Panny Marie.
Do tohoto seznamu bych chtěl připsat každého. Teď myslím na ty, kteří na „Mariánské zahradě“ strávili mnoho dnů. Jsou to zedníci, kameníci, elektrikáři. Není v mých silách a není ani možné vše spočítat, vyjádřit v číslech. Vyjadřuji svou vděčnost všem, kteří chtěli spolu se mnou zvelebit a přestavět tento kousek země. Především děkuji všem zedníkům z Lipové - odborníkům ve svém řemesle - panu Josefu Kolářovi, panu Josefu Liškovi, panu Pavlu Kučerovi a dalším. Poděkování patří všem brigádníkům z farnosti, mužům i ženám z Jednova, Suchdola, Labutic, Seče, Lipové, Hrochova.
Seznam je také naším poděkováním za vše! Tímto způsobem chceme Vám všem říct, že pamatujeme na každého z Vás ve svých modlitbách před milostným obrazem Panny Marie v Jednově.
Pán Bůh zaplať za všechno!

Abrahámová Ludmila, Hrochov
Abrahámová Marie, Lipová
Ambrožová Dagmar, Prostějov
Andrýsek Josef, Březolupy
Barták Milan, Lipová
Bartáková Jana, Brno
Bartáková Marie, Hrochov
Benda Josef, Loučka
Benešovi Irena a Karel, Jednov
Benešovi Marie a Karel, Jednov
Beníšková Zdeňka, Lipová
Berlová Hedvika,
Bilavčíkovi Božena a Václav, Březolupy
Bittnerovi Františka a František, Hrochov
Bittnerovi Marie a Alois, Labutice
Bochýnkovi Marie a Zdeněk, Hrochov
Burget Miroslav, Tvorovice
Burgetovi Jana a Josef, Olomouc
Burgetovi Kamila a Václav, Prostějov-Vrahovice
Burgetovi Miloslava a Ladislav, Prostějov
Číháková Ludmila, Březolupy
Čihovská Emilie, Olomouc
Dosedlová Marie, Suchdol
Dosedlová Milada, Suchdol
Dostálkovi Marie a František, Nedachlebice
Dostálová Jiřina, Suchdol
Dvořákovi Kamila a Jan, Vážany u Boskovic
Eliašová Eva, Čelčice
Fiedlerová Františka, Jednov, + 23.3.2006
Fiedlerovi Ludmila a Josef, Labutice
Franc Josef, Hrochov
Francírková Marie, Suchdol
Francová Anna, Seč
Francovi Marie a Zdeněk, Seč
Fusková Františka, Březolupy
Gargela Pavel, Střeň
Gregůrková Ludmila, Zlámanec
Grepl Bohuslav, Lipová
Grepl František, Suchdol
Greplová Anna, Suchdol, + 06.10.2005
Greplová Jiřina, Suchdol
Greplová Marie, Hrochov
Greplová Růžena, Lipová
Greplovi Hana a Pavel, Suchdol
Greplovi Jarmila a Vladimír, Suchdol
Greplovi Marie a František, Labutice
Greplovi Marie a Josef, Suchdol
Greplovi Marie a Josef, Suchdol
Greplovi  Růžena a Vladimír, Suchdol
Grulich Oldřich, Suchdol, + 28.4.2008
Grulichová Jiřina, Suchdol
Grulichová Marie, Seč, + 6.8.2007
Grulichovi Marie a Josef, Suchdol
Grulichovi Marie a Oldřich, Suchdol
Hamplovi, Hrochov
Hamplovi Marie a Václav, Horní Štěpánov
Hanák Květoslav, Konice
Hanáková Anna, Konice
Hausmaierová Milada, Tvorovice
Havelková Zdeňka, Lipová
Havlen Josef, Lipová
Havlíkovi Marie a Alois, Březolupy
Hlouškovi Arnoštka a František, Lipová
Hochmanová Ludmila, Seč 
Holasová Anna, Rozsička
Horáková Alena, Okrouhlá
Hrabalová Anna, Březolupy
Hrubí Jana a Martin, Hrochov
Hubáčkovi Marie a Stanislav, Březolupy
Chmelovi Ludmila a Jiří, Zlámanec
Chmelovi Marie a Josef, Velký Ořechov
Javorová Jiřina, Komárov
Jančová Marie, Kelníky
Jančaříková Marie, Zlámanec
Jedličková Ludmila, Pěnčín
Jelínková Jana, Suchdol
Jelínková Jarmila, Suchdol
Jelínková Marta, Suchdol
Jelínkovi Františka a Josef, Vitonice
Kalabisová Anna, Lipová
Kalabisová Josefa, Stínava
Kalábovi Marie a Josef, Prostějov
Kamení Marta a Václav, Suchdol
Kapustová Milada, Pohořelice
Kašná Vlastimila, Jarošov
Kavkovi Jitka a Radovan, Březolupy
Klíč Oldřich, Lipová
Kmentová Marie, Zlámanec 
Kolaříková Eliška, Jednov
Kolářová Kamila, Lipová
Kolářová Marie, Lipová, + 24.1.2006
Kolbová Zuzana, Prostějov
Komárková Marie, Hrochov, + 9.3.2005
Komárkovi Vlasta a Josef, Brno
Kopečná Pavla, Hrochov
Kotásková Hedvika, Ratíškovice
Koudelková Marie, Lipová
Koudelkovi Bohumila a Josef, Velký Újezd
Koudelkovi Hedvika a Josef, Hrochov
Koutní Květoslava a Jiří, Lipová
Krajíček Roman, Suchdol
Krajíčková Libuše, Suchdol, + 18.3.2006
Krejčířová Anna, Lipová
Kroutilová Vendula, Litovel
Kroutilovi Anežka a Miroslav, Suchdol
Kroutilovi Ivana a Lubomír, Hrochov
Křečková Růžena, Ospělov
Křenová Marie, Zlámanec
Křenovi Anna a Josef, Zlámanec
Křížková Jarmila, Suchdol
Kubíček Vladimír, Labutice, + 19.7.2008
Kubíčková Olga, Labutice
Kučerová Marie, Suchdol
Kučerovi Františka a Miloslav, Suchdol
Kučerovi Zdenka a Pavel, Lipová
Langrová Klára, Stínava
Lapčíková Ludmila, Bílovice
Leciánová Anna, Napajedla
Lišková Josefa, Seč

P. Jan Lisowski