Pochází z Majetína (okres Olomouc)

studium:
Střední odborná škola služeb – služby a cestovní ruch (1993-1997)
Teologický konvikt v Litoměřicích  (1997-1998)
Vyšší odborná škola sociální – charitativní a sociální práce (1998-2001)
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého – katolická teologie (2001-2006)

jáhenské svěcení 17. června 2006
kněžské svěcení 23. června 2007
jáhen i novokněz ve farnosti Valašské Klobouky (2006-2008)
kaplan ve farnostech Luhačovice a Pozlovice (2008-2011)
od 1.7.2011 administrátor farnosti Suchdol u Prostějova a exkurendo administrátor farností Brodek u Konice a Šubířov
od 1.7.2013 farář farnosti Suchdol u Prostějova a exkurendo administrátor farností Brodek u Konice a Šubířov