2010-05-01  Pouť dětí
2010-06-06  Boží Tělo
2010-06-20  1. svaté přijímání
2010-07       Dětský tábor Bukovina
2010-10-11  Přijetí Akolytátu
Nenačítá-li se Vám změněný obsah ani po znovunačtení stránky (F5 nebo Ctrl+F5), počkejte asi 10 s, stránka se obnoví sama