Ministranti při mši 1.1. 2012
Představení dětí , které půjdou k 1. sv. přijímání - Hromnice 2012   2.2.2012
Křížová cesta - mládež 4.3.2012
Děkanátní setkání mládeže 31.3.2012 (Konice, Prostějov, Vyškov)
Pouť hasičů  29.4.2012
22. pouť dětí a mládeže k Panně Marii
do Jednova 1.5.2012

Křtiny Brodek  Jan Bonifác Bittner 22.4.2012
Otvírání a čištění studánky v lese 7.6.2012
Pohřeb P. Josefa Crly  19.5.2012
Slavnost Těla a Krve Páně  9.6.2012
1. svaté přijímání 10.6.2012 
Jáhenské svěcení 16.6.2012
Rozloučení se školním rokem 28.6.2012
Tábor - Bukovina 21.-28.7.2012 
Putovní tábor - Ztracenka 30.7.-5.8.2012
Ministrantská pouť - Velehrad 8.9.2012
Misijní neděle - dětská mše sv. 19.10.2012
Žehnání adventních věnců  2.12.2012
Roráty 18.12.2012
Křtiny Markéta Pospíšilová 23.12.2012
Dětská půlnoční 24.12.2012
Vánoční koncert 30.12.2012
Šubířov - fotky z vánočních bohoslužeb  2012
Nenačítá-li se Vám změněný obsah ani po znovunačtení stránky (F5 nebo Ctrl+F5), počkejte asi 10 s, stránka se obnoví sama