Slavnost Zjevení Páně - Tři králové  6.1.2014
Dětská mše sv. 14.2.2014
Křtiny - Beáta Greplová  16.3.2014
Zelený čtvrtek - umývání nohou  17.4.2014
Fotogalerie: Pouť dětí a mládeže do Jednova - 1.5.2014
Farní pouť - Provodov  10.5.2014
Noc kostelů 2014 - dětská část - 23.5.2014

Noc kostelů 2014 - večerní program - 23.5.2014
Svátost biřmování  15.6.2014
P. Josef Glogar - 25 let kněžství  21.6.2014
Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo  22.6.2014
P. Jiří Ševčík - 15 let kněžství  13.7.2014
Dětský tábor Libina  13.-20.7.2014
Putovní tábor Vrbětice  2.-8.8.2014

Pouť na Stražisko  22.8.2014
Poděkování za úrodu  31.8.2014
Misijní neděle 19.10.2014

Den Bible  16.11.2014, Neděle Krista Krále  23.11.2014
Žehnání adventních věnců; představení dětí k 1.sv. přijímání; blahopřání otci Ondřejovi k svátku  30.11.2014
Vánoce 2014  (popisky najdete pod fotografiemi)
Nenačítá-li se Vám změněný obsah ani po znovunačtení stránky (F5 nebo Ctrl+F5), počkejte asi 10 s, stránka se obnoví sama