Vánoční koncert  11.1.2015
Křížová cesta v přírodě  22.3.2015
Velkopáteční pouť do Jaroměřic na Kalvárii  3.4.2015
Velikonoce 2015 Jednov
Velikonoce 2015 Brodek
Velikonoce 2015 Šubířov

Pouť dětí a mládeže do Jednova  1.5.2015
Pouť hasičů  3.5.2015

Vzpomínka na 2. odboj  24.5.2015
Mariánská zahrada - s poutníky ze Šumic  25.5.2015
Šubířov Chobyně, zvon,  2015
Slavnost Božího Těla  7.6.2015
1. svaté přijímání, Jednov,  14.6.2015
P. Jiří Ševčík - 50 let  20.6.2015

Dětský tábor Charváty  12.-18.7.2015
Putovní tábor Ztracenka  10.-19.8.201
Zahájení školního roku  1.9.2015
Oslavy 250. výročí poutního kostela  20.9.2015
Fotky pořízené dronem před opravou věže

Oprava věže 1
Oprava věže 2
Oprava varhan (Brodek u Konice)
- popisky u fotek
Křest Ondřeje Grepla  8.11.2015
Den Bible  22.11.2015
Žehnání advent. věnců, představení dětí k 1. sv. přijímání, přednáška Proměny kněžského života  29.11.2015

Roráty 2015 - Jednov, Lipová
Nenačítá-li se Vám změněný obsah ani po znovunačtení stránky (F5 nebo Ctrl+F5), počkejte asi 10 s, stránka se obnoví sama
Dětská půlnoční + půlnoční mše sv.  24.12.2015
Boží hod vánoční  25.12.2015
Sv. Štěpán - přání otci Ondřejovi  26.12.2015,
Silvestr - děkovná mše sv.  31.12.2015