Nenačítá-li se Vám změněný obsah ani po znovunačtení stránky (F5 nebo Ctrl+F5), počkejte asi 10 s, stránka se obnoví sama
2016
Vánoční koncert Majetínek  3.1.2016
Tříkrálová mše sv., žehnání koledníkům  6.1.2016
Beseda s P. Jožkou Glogarem  24.1.2016
Přednáška J. France - Svět islámu  7.2.2016
Křížová cesta v přírodě  13.3.2016

Adorační den farnosti  8.4.2016

Velikonoce 2016:
01-09  Zelený čtvrtek
10-30  Velký pátek
31-33  Příprava Božího hrobu
34-37  Bílá sobota - Boží hrob
38-66  Bílá sobota - vigilie
67-80  Slavnost Vzkříšení - Boží hod velikonoční

Pouť dětí a mládeže do Jednova  7.5.2016
Pouť hasičů  8.5.2016

První sv. přijímání  13.5.2016
Boží Tělo  29.5.2016
Noc kostelů  10.6.2016
Instalace a žehnání sochy anděla  19.6.2016
Dětský tábor Cholina  9.7.-16.7. 2016
Putovní tábor Hraběšice  15.-22.8.2016
Pouť na Stražisko  26.8.2016
Poděkování za úrodu  4.9.2016
Dětská mše sv.  14.10.2016

Svatohubertská mše sv.  22.10.2016
Dětská mše sv. - sv. Martin  11.11.2016
1. neděle adventní, „představení dětí“, které se připravují
na 1. svaté přijímání, žehnání adventních věnců  27.11.2016


Vánoce 2016:
01-22  Dětská půlnoční  24.12.
23-36  Slavnost Narození Páně  25.12.
37-44  Blahopřání O. Ondřejovi  26.12.