Nenačítá-li se Vám změněný obsah ani po znovunačtení stránky (F5 nebo Ctrl+F5), počkejte asi 10 s, stránka se obnoví sama
2017
Vánoční koncert   8.1.2017
Přednáška J. France: Postavení křesťana v tradiční musl. společnosti  5.2.2017

Fatimský den  3.3.2017
Křížová cesta v přírodě  2.4.2017
Velikonoce 2017
Pouť dětí a mládeže  1.5.2017
Pouť hasičů  7.5.2017
Fatima - 100. výročí, Boží Milosrdenství  2017
Přednáška prof.  Fr. Kunetky, Th.D.  19.5.2017

První sv. přijímání  11.6.2017
Letní tábor Libina  16.-23.7.2017
Putovní tábor (Ztracenka)  26.7.-2.8.2017
Pouť nemocných  16.9.2017

Oprava statiky, sanace vlhkosti  2017
Představení dětí k 1. sv. přijímání  29.10.2017