Nenačítá-li se Vám změněný obsah ani po znovunačtení stránky (F5 nebo Ctrl+F5), počkejte asi 10 s, stránka se obnoví sama
2019
 
Práce v kostele - leden 2019
Křížová cesta na Mariánské zahradě  31.3.2019
Velikonoce 2019  --  Jednov - Velký pátek
Velikonoce 2019  --  Brodek - Bílá sobota Vigilie Vzkříšení
Velikonoce 2019  --  Jednov - Hod Boží velikonoční
Pouť dětí a mládeže  4.5.2019
Dětské májové v Suchdole  2019
Benefiční koncert Orlice a Vlastimila na podporu opravy kostela  9.6.2019
1. sv. přijímání  16.6.2019
Výlet z náboženství - Rýmařovsko  19.6.2019
Slavnost Božího Těla  23.6.2019
Dětský letní tábor Sobotín  14.-21.7.2019
Pouť dětí na Stražisko  30.8.2019
Farní pouť - Křemešník, Želiv a Čihošť  21.9.2019

Slavnost udílení svátosti biřmování  17.11.2019