RK
  Na těchto stránkách jsou uveřejňovány kapitoly z historie poutního místa Navštívení Panny Marie Suchdol-Jednov.
  Texty vznikly na základě přepisu farní kroniky
(do roku 2008), který před časem obětavě provedl pan Pavel Burget, kterému za to patří upřímné Pán Bůh zaplať .
1955
Zápis 1765
Úvod

Externí odkazy:

http://www.farnostsumice.cz/poute-2/suchdol-jednov-2015/

http://www.ado.cz/poutni/suchdol/suchdol.htm