Každý první čtvrtek v měsíci přede mší svatou byla zavedena
adorace k Božskému Srdci.  Společná adorace trvá 15 min, soukromá 15 min, korunka k Božímu milosrdenství a svátostné požehnání.

  V roce 2013 ministrovalo 5 ministrantů - Mlčoch Petr, Klement Dominik, Jurka David, Koudelka Jiří, Krejčí Josef.

  V roce 2013 byl 1 křest a to Sofie Slepánkové. U prvního sv. přijímání byla paní Dana Jurková, paní Pavla Freharová.

  Návštěvnost v neděli při mši svaté je kolem 70 farníků, mše sv. v neděli je v 9.30 hod,  návštěvnost ve všední den je 15-20 farniků. Před mší svatou je příležitost k svátosti smíření.

  Pohřby, v tomto roce nás předešli na věčnost: Ošlejšková Ida, Hrončeková Margita, Kýr Karel, Válek Miroslav, Ščudlová Milada,
Žilka Alois.

  V minulém roce byla zahájena
veřejná sbírka na varhany a ve sbírce se pokračuje.

  V obci tak jako každý rok byla Tříkrálová sbírka.

  Ke konci roku 2013 byla
volba nové ekonomické rady farnosti.
Členové - Klement Karel st., Klement Jakub, Freharová Pavla,
Luža Konrád, Koštěková Marie, Kubová Jana, Kunc Pavel,
Bartošek Ladislav.

  V měsíci listopadu 2013 byla zakoupena motorová fréza na sníh.


Zpracoval: Konrád Luža
Kronika 2013