Kronika 2016

V lednu opět proběhla Tříkrálová sbírka v naší obci

V únoru, kostelní sbírka Haléř sv. Petra 2.185 Kč

28.1. 2016 náhle zemřela naše farnice paní Marie Langrová, pohřeb se konal 6.2.2016

26.2.2016 drobná klempířská práce (oprava) nad hlavním vchodem do kostela, v ceně 2.200 Kč

Michal a Petra Dvořákovi měli v průběhu postní doby jednotlivé obřady – skrutinia před křtem. Křížové cesty v postní době v neděli ve 14.00 hod. a v pátek v 17.00 hod.

na Boží hod sbírka na kněžský seminář 2.914,- Kč Sbírka z Bílé soboty
„u Božího hrobu“ 560,- Kč

postní almužna – 24 pokladniček – 4.472 Kč pro pomoc potřebným prostřednictvím Charity Konice

dary od vrkačů / klapačů pro kostel: Brodek dolní konec 300 Kč,  Brodek horní konec  1.000 Kč, Lhota 400 Kč,

Sbírka na křesťanská média 2.410,- Kč

24.4. 2016 Křest Natálie Kučerové ze Lhoty u Konice a současně přijetí do katechumenátu starších sourozenců Samuela a Olivera Kučerových

Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání do katedrály v Olomouci s projitím Svatou branou v Roce milosrdenství – sobota 30.4.2016, společný autobus s farností Suchdol

1.5.2016 sbírka na pomoc Ukrajině – 525 Kč

8.5.2016 mše svatá spolu s hasiči naší farnosti, promluvu při mši svaté měl trvalý jáhen Jaroslav Koudelka z Velkých Opatovic

28. 5. 2016 se asi 10 farníků zúčastnilo národní pouti do Krakova v rámci Roku milosrdenství – autobusem spolu s farností Suchdol a Šubířov. 

15.7.2016 adorační den farnosti Brodek, adorace od 15 do 18 hodin

31.7.2016 křest Nely Greplové z Lipové

28.8.2016 křest Natálie Anny Dragounová z Brodku

30.9.2016 pohřeb pana Zdeňka Kroutila z Lipové

11.12.2016 v neděli v 15 hod. adventní koncert TELEMANNia Veverka,
na hoboj hrál Vilém Veverka, na cembalo Filip Hrubý, dar z dobrovolného vstupného pro kostel 4.127 Kč

- v květnu pořízeny nové úspornější zářivky pro osvětlení kostela

- v prosinci instalován nový číselník


Statistika:

3 křty,
1 dítě u 1. sv. přijímání v Jednově,
4 pohřby