Kronika 2018

2.1.
Pohřeb našeho farníka pana Jána Rózsu

6.1.
Tříkrálová sbírka
V Brodku a na Lhotě se dohromady vykoledovalo 21.413 Kč

21.1.
Ve mši svaté křest Jan Vrátníka

22.2.
Mše svatá spojená s udělováním svátosti
pomazání nemocných (svátost přijalo 17 farníků)

Pobožnosti křížové cesty v průběhu postní doby:
v neděli ve 14.00 hod.
a v pátek v 17.00 hod.

Velikonoce
Postní almužna – krabičky přinesené na Květnou neděli do kostela – 5.213 Kč
Dary od vrkačů pro kostel:
Brodek - horní konec 1.000 Kč
Brodek - dolní konec 300 Kč
Lhota 300 Kč

3.6.
Varhanní koncert v kostele – v podání Ondřeje Muchy z Prostějova

14.4.
První setkání přípravy na biřmování, z naší farnosti se připravují: Dominik Klement a Marie Krejčí

9.6.
Svatební mše svatá – církevní manželství uzavřeli Daniel Sklenář a Andrea Beláková

10.6.
První svaté přijímání v Jednově
z brodecké farnosti to byli: Lukáš Dostál, Marie Klementová, Marie Kubová, Adam Trnečka

24.6.
Hody - poutní slavnost sv. Petr a Pavla
ve spojitostí se slavností Narození sv. Jana Křtitele, která vycházela na tuto neděli

14.7.
Pohřeb pana Mojmíra France z Brodku

15.7.
Adorační den farnosti a den modliteb za bohoslovce
Výstav Nejsvětější svátosti v kostele od 10:30 do 15:00 hodin

20.7.
Pohřeb pana Petra Koštěka ze Lhoty, který tragicky zemřel

2.9.
Poděkování za úrodu, žehnání školních aktovek a pomůcek

15.9.
Svatební mše svatá – svátost manželství si udělili Josef Polák a Hana Blatnerová

22.10.
Pohřeb Marie Jirků z Brodku

Říjen
začátek přípravy dětí a rodičů na první svaté přijímání: Michaela Zatloukalová a Tobiáš Pavlík

31.10.
Instalace nových hlavních a bočních dveří kostela. Vyrobila firma Stamo s.r.o. Konice, cena dle smlouvy o dílo 169.788 Kč, dotace od Ministerstva kultury prostřednictvím obce s rozšířenou působností
135.000 Kč

3.11.
Mše svatá za zemřelé s průvodem na hřbitov, doprovází dechová hudba Lipovanka

6.12.
Adventní koncert v kostele – účinkoval sbor Konice, učitelé ZUŠ Konice a hosté

20.12.
Pohřeb pana Ladislava Grepla ze Lhoty