Kronika 2019


5.1.
Tříkrálová sbírka
V Brodku a na Lhotě se dohromady vykoledovalo 21.611 Kč

25.1.
Pohřeb paní Anny Šmídové z Brodku

Počátek února
Instalace nových dveří od sakristie
Vyrobila firma Stamo s.r.o. Konice, cena 35.229 Kč
Výměna dveří provedena s ohledem na estetické sjednocení s hlavními a bočními dveřmi kostela, které byly vyměněny v r. 2018.

3.3.
Ve mši svaté křest Daniela Sklenáře

18.3.
Mše svatá spojená s udělováním svátosti pomazání nemocných (přijalo 13 farníků)

Pobožnosti křížové cesty v průběhu postní doby:
v neděli ve 14.00 hod.
a v pátek v 17.00 hod.

Velikonoce
Postní almužna – krabičky přinesené na Květnou neděli do kostela – 4.740 Kč (18 krabiček)

Májové pobožnosti – pondělí až pátek v 18:00 hodin. Ve středu v kapličce v Dešné

5.5.
Mše svatá za hasiče naší farnosti, promluvu ve mši svaté trvalý jáhen Jaroslav Koudelka z Velkých Opatovic

31.5.
Pohřeb paní Věry Růžičkové z Brodku

10.6.
Pohřeb paní Danuše Mlčochové z Brodku

16.6.
První svaté přijímání v Jednově
z brodecké farnosti to byli: Michaela Zatloukalová a Tobiáš Pavlík

19.6.
Výlet z náboženství (společně s farností Konice): Ruda nad Moravou – křížová cesta, Rýmařov – kaple V Lipkách (mše svatá), Rešovské vodopády, řezbářská galerie v Jiříkově

29.6.
Varhanní a cembalový koncert v kostele - účinkovali Anna a Ondřej Muchovi z Prostějova

30.6.
Hody - poutní slavnost sv. Petr a Pavla
Na tuto hodovou neděli jsme objednali lázeňské oplatky ve farních krabičkách s fotkami našeho kostela. Dodala je firma Kare Ing. Karla Pláška z Luhačovic. Nafotil, fotografie zpracoval Ing. František Šustr z Hrochova, starosta obce Lipová

15.7.
Adorační den farnosti a den modliteb za bohoslovce
Výstav Nejsvětější svátosti v kostele od 10:30 do 15:00 hodin

28.7.
Žehnání aut, motorek, kol v blízkosti svátku sv. Kryštofa patrona řidičů – po mši svaté

1.9.
Poděkování za úrodu, žehnání školních aktovek a pomůcek

19.9.
Mše svatá spojená s udělováním svátosti pomazání nemocných (přijalo 9 farníků)

21.9.
Farní pouť (společně s farností Suchdol): na poutní místo Křemešník u Pelhřimova (komentovaná prohlídka, mše svatá, oběd v poutním hotelu), Želiv (prohlídka kláštera s průvodcem), Čihošť (prohlídka kostela s průvodcem, výstavy na faře k životu mučedníka P. Josefa Toufara, geografický střed České republiky)

Říjen
Začátek přípravy dětí a rodičů na první svaté přijímání na faře v Jednově, z Brodku: Sofie Bartošková a Jolana Dostálová

6.10.
Sčítání účasti na bohoslužbách, po 5ti letech:
Mše svaté se zúčastnilo celkem 76 osob, z toho 24 osob výdělečně činných a ve věku do 20ti let 23 osob.

14.10.
Pohřeb paní Marie Markové z Brodku

2.11.
Mše svatá za zemřelé s průvodem na hřbitov, doprovází dechová hudba Lipovanka

7.11.
Pohřeb pana Jana Dostála z Brodku

17.11.
Udílení svátosti biřmování v Jednově, z Brodku byli biřmování: Marie Krejčí a Dominik Klement

15.12.
Adventní koncert v kostele – účinkoval pěvecký sbor Cantilo z Jevíčka