Kronika 2020

11.1.
Tříkrálová sbírka
V Brodku a na Lhotě se dohromady vykoledovalo 24.651 Kč

16.2.
Křest Tobiase Herzoga

16.2.
Jsou instalovány nové podsedáky v lavicích, jejich výměnu nabídla a zasponzorovala paní Jarmila Podhorná – firma Naděje; nové podsedáky vyrobila a připravila paní Marie Krejčí z Brodku

Popeleční středou 26. 2. jsme vstoupili do postního období, lidé si mohli v kostele vyzvednout papírové pokladničky k Postní almužně.

Ve spojitosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 vyhlásila vláda ČR 18. března stav nouze. 30. ledna bylo potvrzeno 7 711 případů v 18 státech světa. Na českém území byly první tři případy potvrzeny 1. března. Od 11. března byly zavřeny všechny školy. 12. března byl vyhlášen nouzový stav. Z 15. na 16. března byly uzavřeny státní hranice. Od 19. března byla vyhlášena povinnost mimo bydliště zakrývat si ústa a nos rouškou či šátkem. Bohoslužby se mohly konat do počtu 30 osob. Od 4. neděle postní 22. března sloužili kněží mše svaté soukromě, bez účasti farníků. Mše svaté byly přenášeny Televizí Noe, Rádiem Proglas, věřící je mohli shlédnout na webových stránkách některých farností. Biskupové udělili věřícím dispenz, který umožňuje výjimečně slavit bohoslužby sledováním v médiích. Vláda ČR povolila od 24. dubna mše svaté za účasti 15 osob. Musela se dodržovat hygienická pravidla: nežehnat se při vstupu do kostela svěcenou vodou,  vydezinfikovat si ruce, vynechává se pozdravení pokoje, lidé musí dodržovat rozestupy 2 metry (mimo členů jedné domácnosti). Od 25. května byly povolené mše svaté až do počtu 300 osob, při dodržování hygienických opatření.

Velikonoce
Postní almužna – darováno 2.354 Kč

17.5.
Křest Ondřeje Bittnera ze Lhoty

20.6.
Pohřeb pana Zdeňka Smrže z Brodku

21.6.
První svaté přijímání v Jednově
Z Brodku to byly: Sofie Bartošková a Jolana Dostálová

26.6.
Pohřeb pana Vincence Kapce ze Lhoty

28.6.
Hody - poutní slavnost sv. Petr a Pavla
Mše svatá za účasti místních hasičů

15.7.
Adorační den farnosti a den modliteb za bohoslovce
Výstav Nejsvětější svátosti v kostele od 15:00 do 18:00 hodin

26.7.
Žehnání aut, motorek, kol v blízkosti svátku sv. Kryštofa, patrona řidičů – po mši svaté
Křest Antonína Švece z Horního Štěpánova a Marka Šmída z Brodku

23.8.
Křest Josefa France z Brodku

30.8.
Poděkování za úrodu, žehnání školních aktovek a pomůcek

17.9.
Mše svatá spojená s udělováním svátosti pomazání nemocných (přijalo 10 farníků)

Říjen - v souvislosti se zvyšujícím se počtem nakažených nemocí nazvanou SARS-CoV-2 vydala vláda opatření, která se týkala i bohoslužeb. Od 14. října do 3. listopadu mohly být slouženy mše svaté s počtem 6 osob, společně zpívat mohlo 5 lidí (z těch šesti), pohřby a svatby byly omezeny počtem 30 osob.

Hřbitov jsme o dušičkách navštěvovali individuálně.

7.11.
Pohřeb pana Josefa Vykopala ze Lhoty

10.11.
Pohřeb paní Marie Liškové z Brodku

5.12
Pohřeb paní Libuše Thonové z Brodku

23.12.
Pohřeb pana Aloise Slepánka z Brodku

V průběhu prosince došlo k poruše věžního hodinového stroje. Domlouvá se jeho oprava.

O vánočních svátcích mohl být kostel obsazen z 20 procent kapacity míst k sezení, od 27.12. pak z 10 procent kapacity.

Ve školním roce 2019/2020 bylo přihlášeno do hodin náboženství na ZŠ Brodek 40 žáků.