Kronika 2021

   Podle posledního usnesení vlády ČR z 27. prosince 2020 může být kostel zaplněn z deseti procent kapacity míst k sezení. Tradiční koledování a obchůzky koledníků po domech neproběhly. Od začátku roku do 24. ledna byla v kostele umístěna pokladnička k Tříkrálové sbírce. Další pokladničky byly umístěny v obchodech a na Obecním úřadě. Pro Charitu Konice se z pokladniček celkem vybralo 8.269 Kč.

   K návštěvě bohoslužeb sloužily v předsíni kostela zapisovací archy, kde se lidé zapisovali na nedělní mše svaté, aby byl dodržen počet 25 lidí v kostele, t.j. deset procent kapacity kostela míst k sezení.

   16.2. zemřel pan Čestmír Staněk – nájemník na faře v Brodku, který faru v uplynulých letech svépomocí opravoval. Jeho družka se po několika týdnech od úmrtí z fary odstěhovala.        

   20.3. pohřeb pana Rudolfa Blatnera z Brodku.

   O Popeleční středě 17. února si věřící mohli vyzvednout v kostele papírové pokladničky k Postní almužně, které přinesli o Květné neděli před oltář.  Vybralo se 2.869 Kč, které Charita Konice použila pro pomoc jednotlivcům či rodinám.

   V polovině dubna byla dokončena generální oprava a renovace elektromechanického stroje věžních hodin, provedla firma pana Daniela Macháče, hodináře z Rýmařova, cena 50.000 Kč. Zastupitelstvo obce Brodek na tento účel schválilo dotaci ve výši 25.000 Kč.

   Od 26.4. limity obsazenosti dle kapacity kostela již neplatí, počet účastníků bohoslužeb je omezen pouze rozestupy mezi nečleny rodin. Zůstaly respirátory nebo nanoroušky a dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru kostela. Doporučení zdržet se používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje nadále trvá.

   2.5. mše svatá za živé a zemřelé hasiče.

   Květen - májové pobožnosti v kostele, ve středu v kapličce v Dešné.

   16.5. křest Adama Vykoukala z Brodku.

   21.5. pohřeb paní Jaroslavy Zapletalové z Brodku.

   18.6. pohřeb paní Elišky Greplové z Brodku.

   10.7. pohřeb paní Marie Zatloukalové z Brodku.

   15.7. - adorační den farnosti a den modliteb za bohoslovce, adorace 15:00-18:00 hod.

   17.7. pohřeb paní Marie Kroutilové z Lipové.

   Žehnání aut, motorek, kol v den svátku sv. Kryštofa, patrona řidičů, v neděli 25.7. po mši svaté.

   29.8. – poděkování za úrodu.

   4.9. arcidiecézní setkání ministrantů v Cholině – i z naší farnosti se zúčastnili ministranti a ministrantky.

   V říjnu společná modlitba růžence v 17:00 v kostele.

   3.10. křest Martina Išy a Lukáše Sychry ze Lhoty.

   Společenství seniorů – první setkání v Brodku na faře – s paní Annou Burgetovu z děkanátního centra pro rodinu v Konici – v pondělí 18.10. v 9:00 hodin. Následuje setkávání každý měsíc – jedno v pondělí v měsíci. Účast okolo 6 osob.

   30.10. pohřeb paní Anny Jurkové z Brodku (žila v  Prostějově).

   6.11. mše svatá za zemřelé, průvod a modlitby na hřbitově.

   20.11. pohřeb paní  Heleny Ullmannové ze Lhoty (žila v Olomouci).

   5.12. křest Barnabáše Ochodka a Anety Ščukové z Brodku.