Kronika 2022

8.1. sobota Tříkrálová sbírka 
Pro Charitu Konice se z pokladniček vybralo 10.813 Kč.

29.1. sobota Jednov po večerní mši svaté
setkání pastorační rady a dalších zájemců ochotných se zapojit do synodálního procesu, zúčastnili se i zástupci z brodecké farní rady, poté samostatně zpracovali jedno téma, osobní setkávání s diskuzí bylo stíženo s ohledem na covid

30.1. ve mši svaté představení dětí, které se ve školním roce 2021/22 připravují na první svaté přijímání: Jakub Klement, Karel Klement, Natálie Kubová, Jan Páleníček, Nela Pavlíková

3.2. udělování svatoblažejského požehnání

27.2. sbírka na pomoc Ukrajině, uprchlíkům z Ukrajiny (7.020Kč)

O Popeleční středě 2.3. si věřící mohli vyzvednout v kostele papírové pokladničky k Postní almužně, které přinesli o Květné neděli před oltář. Vybralo se 2.933 Kč, které Charita Konice použila pro pomoc jednotlivcům či rodinám.

Křížové cesty v postní době - v pátek v 17:00 hodin a v neděli ve 14:00 hodin

13.3. sbírka na celostátní setkání mládeže v Hradci Králové (2.601 Kč)

V pátek 25.3. papež František zasvětil Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie během kajícné liturgie v rámci iniciativy 24 hodin pro Pána, které předsedal od 17 hodin ve Svatopetrské bazilice. Tentýž akt ve stejný den vykonal ve Fatimě kardinál Krajewski jako vyslanec Svatého otce. Papež František vyzval biskupy a kněze z celého světa, aby se k němu připojili v modlitbě za mír a zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

17.4. sbírka na kněžské platy - velikonoční neděle (8.632 Kč a dar 10.000 Kč od firmy Naděje Mgr. Jarmily Podhorné)

Květen - Májové pobožnosti v kostele, ve středu v kapličce v Dešné

8.5. mše svatá za živé a zemřelé hasiče - sloužil předchozí duchovní správce P. Jan Lisowski

19.5. ve 14:30 hod. pohřeb naší farnice paní Grety Roupové z Brodku (zesnula 12.5.2022)

10.6. Noc kostelů v kostele v Jednově. Dopoledního programu pro školy se zúčastnili i žáci ze ZŠ Brodek a Lipová

12.6. první svaté přijímání v Jednově - z brodecké farnosti přijali první svaté přijímání tyto děti: Jakub Klement, Karel Klement, Natálie Kubová, Jan Páleníček, Nela Pavlíková

26.6. neděle - oslava patrocinia kostela sv. Petra a Pavla, hodová mše svatá

1.-7.7. oprava kříže (ve vlastnictví obce) u kapličky, zajišťovala a financovala Obec Brodek, oprava proběhla v Olomouci

15.7. pátek - adorační den farnosti a den modliteb za bohoslovce, adorace 15:00-18:00 hod.

24.7. neděle po mši svaté - žehnání aut, motorek, kol v blízkosti svátku sv. Kryštofa

Dětský letní tábor Obůrka u Blanska (16.-23.7.2022)
Putovní tábor pro mládež Orličky (28.7.-4.8.2022)
Zúčastnily se i děti z brodecké farnosti.

14.8. neděle 14:00 hod. Brodek hřbitov - odhalení a požehnání pamětní desky vysídleným obyvatelům Brodku (německého jazykového ostrovu); následovalo pozvání k prohlídce rodinného muzea k ročnímu výročí výstavy u Slepánkových, posezení na zahradě

15.8. pondělí - žehnání bylin a květin o slavnost Nanebevzetí Panny Marie

28.8. - poděkování za úrodu, žehnání školních aktovek a pomůcek

22.9. čtvrtek - udělování pomazání nemocných při večerní mši svaté

23.9. dokončeno převešení zvonu č. 2 a instalace lineárního pohonu zvonu ve věži kostela, provedla firma Impuls-B z Ostravy, celkové náklady 118.503 Kč (farnost hradila se sbírek, dar 10.000 Kč od firmy Naděje Mgr. Jarmily Podhorné)

8.10. sobota - farní pouť k P. Michalovi Zahálkovi, rodákovi z Jednova - program: mše svatá v kostele v Drahotuších, prohlídka fary, návštěva kostelů ve Střítěži a Jindřichově, poutního místa Spálov (Panna Maria ve Skále - Mariastein), větrný mlýn Partutovice

V říjnu společná modlitba růžence v 17:00 v kostele

14.10. pátek - začátek přípravy na první svaté přijímání „třeťáků“ - setkání rodičů a dětí - v 17.00 hod. mše svatá spolu s dětmi v kostele v Jednově, poté setkání; z brodecké farnosti se začíná připravovat Michaela Klementová

15.10. sobota - děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání - v katedrále v Olomouci, začátek v 15:00 hod. - doprava individuálně

Říjen - listopad: generální oprava kněžského hrobu P. Jaroslava Hofírka na zdejším hřbitově, provedla firma Kamenosochařství Emil Müller Ludmírov, celkové náklady 80.102 Kč (hradila farnost z vlastních zdrojů - ze sbírek při mši svaté)

Společenství seniorů na faře s paní Annou Burgetovu z děkanátního Centra pro rodinu v Konici - setkávání každý měsíc obvykle v pondělí v 9:00 hodin, až do prosince 2022, kdy paní Anna Burgetová práci na Centru pro rodinu ukončila.

5.11. sobota - mše svatá za zemřelé, průvod a modlitby na hřbitově

27.11. neděle - žehnání adventních věnců

První čtvrtek v měsíci - půlhodinová adorace předem mší svatou, modlitba korunky k Božímu milosrdenství, příležitost ke svaté zpovědi, svátostné požehnání

počty dětí v náboženství na ZŠ Brodek:
1.-2. třída: 9 žáků
3.-4. třída: 13 žáků
5.-8.třída: 16 žáků