2012 – 2013
         
  S novým rokem přichází tříkrálová sbírka. V té dvanácté vykoledovaly děti pro Charitu částku 5414 Kč, následující rok 6108 Kč. Vybranými penězi Charita pomáhá potřebným v našem regionu i v zahraničí.

  Spolu s brodeckými a suchdolskými farníky jezdíme na
pouť za obnovu rodin a kněžská povolání. Slavnostní mše svaté slouží otec arcibiskup Mons. Jan Graubner. 1. září 2012 jsme se modlili na Svatém Hostýně. Rok 2012 byl pro Svatý Hostýn rokem jubilejním, slavil 100. výročí korunovace milostné sochy Panny Marie Svatohostýnské. 14. září 2013 jsme putovali na jaroměřickou Kalvárii, která slavila 300 let od posvěcení chrámu Povýšení sv. Kříže. Zakladatelem dnešní „Hory Kalvárie“ je František Michal Šubíř (narozen 1680, zemřel 3.1.1738, pochován na Kalvárii) se svou manželkou Janou Konstancií Šubířovou.  Ve svých životních těžkostech se utíkali k trpícímu Spasiteli. Při těžkém porodu jejich prvního dítěte učinili slib, že pokud manželka přežije, postaví na vrcholu pahorku chrám. František Michal Šubíř, majitel panství Jaroměřice u Jevíčka, nechává kácet lesy v hornaté oblasti svého panství a zakládá osadu Šubířov.

  12. listopad je adoračním dnem farnosti. Můžeme setrvávat v Ježíšově přítomnosti. Mše svaté jsou slouženy: ve středu v 18 hod. (v zimním období v 17.15 hod.), v neděli v 11 hodin. Obvyklá návštěvnost je 25 lidí.
 
  V roce 2012 dvakrát koncertuje v kostele soubor Cantilo Jevíčko. Dobrovolné vstupné je věnováno na opravu kostela. Z iniciativy obce, ve spolupráci s farností, každoročně probíhá začátkem prosince setkání s Mikulášem, spojené s rozsvěcováním vánočního stromu.

  18.8.2011 byla podepsána smlouva o dotaci se Státním zemědělským intervenčním fondem, který zprostředkovává finanční podporu z Evropské unie a národních zdrojů. Výběrové řízení na opravu kostela proběhlo na Arcibiskupství olomouckém dne 2. 12.2011. Byla vybrána firma Zendulka s. r. o. Tomáše Zendulky z Bukovan u Olomouce. Smlouva o dílo podepsána dne 1.3.2012.

  V báni kostela nalezli dělníci
pamětní list o opravě kostela z roku 1896  >>  viz obr.  >>  - stáhnout v pdf...  a výtisk novin Hlas ze dne 3. května 1896.  >>  viz obr.  >>  - stáhnout v pdf...  V září 2012 byly tyto dokumenty uloženy v Okresním archivu v Prostějově.

  Firma Zendulka s. r. o. na kostele vyměnila žlaby, střešní krovy, okna. Opravila položení krytiny na střeše, větší část tašek bobrovek vyměnila. Kolem kostela byl vybudován drenážní kanál sloužící k odvedení vlhkosti ze zdiva. Před vchod do kostela položen chodník. Z venkovní zídky kolem kostela zůstala jen zadní část. Z bezprostřední blízkosti kostela vykáceny stromy, keře, které zamezovaly přístup při stavění lešení. Odstraněny původní omítky, kostel natřen žlutou barvou v tmavším odstínu. Uvnitř vymalován růžově. Instalováno nové venkovní osvětlení (nasvícení kostela). Práce se nestihly v původním termínu do 31.12.2012. Kolaudace proběhla 7.8.2013.
 
  Na podzim r. 2013 byly převěšeny všechny tři zvony našeho kostela, obnovu ozvučení zvonů realizovala firma Impuls – B, s.r.o., Zdeňka Štěpánka z Ostravy.
 
  I přes deštivé podzimní počasí se sochaři Mgr. A. Josefu Petrovi z Tlumačova podařilo renovovat pískovcový kříž před kostelem. Restaurování kříže bylo uhrazeno v říjnu 2013 částkou 129375 Kč.

Fotogalerie: Šubířov - pískovcový kříž před kostelem - renovace

  Česká spořitelna a. s. poskytla výhodný krátkodobý úvěr v částce 2734000 Kč. Na opravu kříže před kostelem přispělo padesáti tisíci Arcibiskupství olomoucké. Rovněž padesát tisíc poskytl Olomoucký kraj z programu Obnovy kulturních památek.

  Po předložení a kontrole dokumentů byla farnosti proplacena v prosinci 2013 dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu v částce 2704777 Kč.

  Farníkům, občanům, rodákům z našich dvou vesniček nebyla oprava kostela lhostejná. Poděkování patří i našim kněžím. P. Josef Pejř začal vyřizovat potřebná povolení a dokumenty k žádosti o dotaci již v roce 2009. Rovněž starosta obce Jindřich Ritter se s obecními pracovníky významně podílel na zdárném průběhu všech prací při opravách kostela.

  8. listopadu 2012 jsou v poslanecké sněmovně schváleny církevní restituce, tj. navrácení majetku zabaveného (znárodněného) komunistickým režimem po Únoru 1948. Církve by měly dostat majetek v hodnotě 75 miliard korun, za nemovitosti v držení krajů, obcí apod. by měly dostat finanční náhradu 59 miliard korun v průběhu 30 let.

  V lednu 2013 byl prezident poprvé volen přímou volbou (občany). Na pětileté funkční období se jím stal Miloš Zeman.

  11. února 2013 obletěla svět zpráva o rezignaci papeže Benedikta XVI. Jeho nástupcem byl 13. března 2013 zvolen argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires. Vybral si jméno František. Narodil se 17.12.1936 v Buenos Aires italským přistěhovalcům. Na kněze byl vysvěcen 13. prosince 1969. Papež Jan Pavel II. ho jmenoval 20. května 1992 pomocným biskupem v Buenos Aires. Arcibiskupem se stal 28. února 1998. Kardinálem byl jmenován 21. února 2001.
  
  17. března 2013 je poprvé jmenována Ekonomická rada farnosti ve složení: Jindřich Ritter (starosta obce) ze Šubířova, Vlasta Snášelová z Chobyně, Bohuslav Kapounek ze Šubířova, Jaromíra Koudelková (kostelnice) ze Šubířova.

  Varhany byly vlhkostí poškozeny. Dlouholetá varhanice Drahomíra Rozsívalová doprovází mše svaté hrou na elektronické klávesy Yamaha.

  Statistika:
 
  V roce
2012 nebyla svatba, křest ani pohřeb.

 
2013
  1  svatba,
  1  křest,
  3  pohřby,
  1  1. sv. přijímání dospělé osoby.
 

 
Zpracovala: Anežka Hamplová, RK
Kronika 2012 - 2013