Kronika 2015

  Svatý otec František vyhlásil mimořádný Svatý rok milosrdenství. Zahájení Roku milosrdenství připadlo na Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 8.12. V naší arcidiecézi je otevřená Svatá brána v olomoucké katedrále, na Svatém Hostýně a na Velehradě.
  V Tříkrálové sbírce pro pomoc potřebným děti vykoledovaly v Šubířově 5 093 Kč a v Chobyni 1 868 Kč.
  Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání děkanátů Konice a Svitavy byla opět v Jaroměřicích u Jevíčka 31.10. Mši svatou sloužil Mons. Jan Graubner.
  Mše svaté v našem kostele jsou slouženy jako v předcházejícím roku, a to ve středu v 18 hod, v zimních měsících v 17.15 hod a v neděli
v 11 hodin, májové pobožnosti v 17 hod (kromě soboty), křížové cesty v postní době v pátek v 17 hodin.
  Generální oprava zvoničky v Chobyni je završena instalací lineárního ozvučení zvonu, které provedla firma Boroko pana Rostislava Bouchala z Brodku u Přerova. Cena 42 895 Kč.
  Na podzim proběhl vlhkostní průzkum kostela, návrh sanace a následně byla zpracovaná dokumentace pro obnovu soklu kostela. Dokumentaci zpracovala firma Prins ing. Josefa Koláře z Přerova a ing. Pavel Pospíšil z Plumlova.
 
 

V roce 2015 byl:

1 křest
2 pohřby