V tříkrálové sbírce děti v našich obcích vybraly 6 551 Kč. Charita Konice peníze přerozděluje potřebným, většina prostředků zůstává v regionu, kde se vybraly.

  Rok milosrdenství byl zakončen děkovnými bohoslužbami a uzavřením Svatých bran v neděli 13. listopadu.

  30. dubna jsme jeli na pouť za obnovu rodin a duchovní povolání do katedrály sv. Václava v Olomouci. Jeli jsme se suchdolskými, brodeckými, ptenskými farníky a našimi kněžími.
  Mši svatou sloužil Mons. Jan Graubner spolu s kněžími děkanátů Konice a Svitavy. Prošli jsme Svatou branou.
 
  8. května byla sloužena mše svatá za živé a zemřelé hasiče z farnosti. Promluvu si připravil trvalý jáhen Jaroslav Koudelka z Velkých Opatovic.
 
  28. května jsme opět putovali se suchdolskými, brodeckými, ptenskými farníky a našimi kněžími na celonárodní pouť do Krakova – Lagiewnik. Mši svatou v bazilice Božího milosrdenství sloužil kardinál Dominik Duka spolu s biskupy a kněžími. Pouť organizovalo Radio Proglas a Televize Noe.

  4. září sloužil otec Ondřej mši svatou na poděkování za úrodu. Po mši svaté dětem a mládeži požehnal školní aktovky a pomůcky.

  Setkání ekonomických a pastoračních rad našeho děkanátu proběhlo 15. září v kulturním domě v Jesenci. Farním radám se představili jednotliví pracovníci děkanátu: technický administrátor, účetní, kaplan pro mládež, přijel i zástupce Centra pro rodinu Kána Konice. Setkání začalo mší svatou v kostele v Jesenci, sloužil ji otec děkan s kněžími děkanátu.

  26. listopadu proběhlo rozžíhání vánočního stromku, tentokrát  v sokolovně, která byla zpřístupněná po generální opravě. Následovala mikulášská nadílka a koncert skupiny Cantilo z Jevíčka.

  Během léta a podzimu provedla firma Prins ing. Josefa Koláře z Přerova obnovu soklu kolem kostela. Celková částka za obnovu - 305 837 Kč.
Z Ministerstva kultury prostřednictvím Obce s rozšířenou působností byla farnosti přidělena dotace ve výši 200 000 Kč.


  Statistika:
 
  1 křest,
  1 svatba,
  4 pohřby
Kronika 2016