23. dubna byly uloženy ostatky kardinála Josefa Berana v kapli svaté Anežky v pražské katedrále. Převoz ostatků do Čech povolil papež František. Mons. Jan Graubner oslavil 70. narozeniny děkovnou mší svatou 1. září v olomoucké katedrále.                                             
 
  Hlavním dnem pro Tříkrálovou sbírku byl 6. leden. Děti v Šubířově a Chobyni vykoledovaly pro potřebné lidi Charitě Konice 6 384 Kč.

  11. února při mši svaté uděloval otec Ondřej svátost pomazání nemocných, přijalo ji 6 osob.

  17. března byla jmenována Ekonomická rada farnosti. Jejími členy jsou: Jindřich Ritter ze Šubířova, starosta obce, Vlasta Snášelová z Chobyně, Jaromíra Koudelková ze Šubířova, kostelnice, Petr Navrátil ze Šubířova.

  V době postní byla společná modlitba křížové cesty v pátek v 17 hodin.
K májovým pobožnostem jsme se scházeli denně kromě soboty v 18 hod.

   2. září jsme ve mši svaté děkovali za úrodu a otec dětem požehnal aktovky a školní pomůcky. Při nedělní mši svaté 1. prosince bylo žehnání adventních věnců.

  12. a 13. ledna proběhla volba prezidenta. Do druhého kola postoupil dosavadní prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Ve druhém kole 26. a 27. ledna zvítězil Miloš Zeman.

  5. a 6. října se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR. Zastupitelé zvolili starostou obce Šubířov Jindřicha Rittera. Do druhého kola voleb do Senátu, konaných 12. a 13. října,  postoupily Božena Sekaninová (ČSSD) a Jitka Chalánková (NK). Zvítězila Jitka Chalánková.


  Statistika:

  6 osob přijalo svátost pomazání nemocných.
 
Kronika 2018