Uplynulo 30 let od svatořečení Anežky České sv. Janem Pavlem II. Jako výraz poděkování za dar svobody putovali čeští a moravští poutníci s kněžími, biskupy do Říma. Na společném programu národní pouti ve dnech 11. - 13. 11. byly mše svaté, koncert, společné modlitby, audience u Svatého otce Františka.

  Děti při
Tříkrálové sbírce vykoledovaly na podporu charitního díla; zejména na pomoc při obnově požárem poškozeného domu v Šubířově, za Šubířov 24 167 Kč, za Chobyni 7 590 Kč.

  7. 4. uděloval otec při mši svaté
svátost pomazání nemocných. Přijalo ji 6 osob.

  V neděli 5. 5. sloužil otec mši svatou spolu s místními hasiči, kázání si připravil trvalý jáhen Jaroslav Koudelka z Velkých Opatovic.
 
  1. 9. jsme ve mši svaté děkovali za úrodu. Otec požehnal dětem a studentům aktovky a školní pomůcky. 15. 9. sloužil otec hodovou mši svatou ke svátku Panny Marie Bolestné za všechny občany Šubířova a Chobyně. 21.9. jsme jeli společně se suchdolskými a brodeckými farníky na
farní pouť. Navštívili jsme poutní místo Křemešník, klášter premonstrátů v Želivě a Číhošť.

  V neděli 6. 10. po mši svaté proběhlo po pěti letech
sčítání lidí v kostele. Bylo přítomno 15 osob celkem, z toho výdělečně činných 5, mladých do 20 let 2.        

  V neděli 3. 11. jsme šli po mši svaté průvodem na hřbitov ke společným modlitbám za zemřelé.

  1.12. otec ve mši svaté požehnal adventní věnce.

  V průběhu letošního roku došlo k
výměně dveří kostela – nejprve hlavních a poté dveří od sakristie a bývalé márnice. Dveře vyrobil a kostelu daroval zdejší farník pan František Fidler ze Šubířova.


  Statistika:

  6 osob přijalo svátost pomazání nemocných
         
    
Kronika 2019