4. ledna vystoupil v kostele smíšený pěvecký sbor Vlastimil z Vanovic s vánočními koledami a skladbami Karla Steckera a Antonína Dvořáka pod vedením Dagmar Lžíčařové.

  V Tříkrálové sbírce vykoledovaly děti na podporu charitního díla pro Charitu Konice v Šubířově 5143 Kč a v Chobyni 1130 Kč.

  Ve středu 26. února jsme Popeleční středou zahájili postní období.

  Koncem roku 2019 propukla v čínském městě Wu – chan v provincii Chu - pej nemoc, která byla pojmenována SARS-CoV-2. Případy nakažených byly hlášeny kromě Číny i v dalších zemích světa. 30. ledna, kdy bylo potvrzeno 7711 případů v 18 státech světa, byl Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen globální stav zdravotní nouze. Na českém území byly první tři případy potvrzeny 1. března.

  Od 22. března do 23. dubna sloužili kněží mše svaté bez účasti farníků. Mše svaté jsme sledovali v TV Noe, na webových stránkách některých farností nebo na Rádiu Proglas. Biskupové udělili věřícím dispenz, který umožňoval výjimečně slavit mše svaté sledováním v médiích. Dispenz platil po celý zbytek roku. Veřejné mše svaté byly povoleny vládou ČR od 24. dubna za účasti 15 osob. Podle nárůstu či poklesu nemocných vláda ČR povolovala nebo omezovala počet lidí na bohoslužbách. Koncem roku vláda schválila počet účastníků na mši svaté daného kostela tak, že nesmí překročit 10 procent míst k sezení (12 osob).  Musela se dodržovat hygienická pravidla: zakrývat ústa rouškou (respirátorem), nežehnat se při vstupu do kostela svěcenou vodou, vydezinfikovat si ruce, vynechávalo se pozdravení pokoje.

  16. srpna v blízkosti svátku Nanebevzetí Panny Marie nám otec při mši svaté požehnal květiny a byliny. V neděli 30. srpna jsme mší svatou děkovali za úrodu. Otec dětem požehnal aktovky a školní pomůcky.
                          
  2. září navštívil obec Šubířov biskup Mons. Josef Nuzík. Na obecním úřadě proběhlo jednání ohledně přestavby fary na byty. Původní záměr farního komunitního domu pro seniory byl přehodnocen, byla upřednostněna varianta převodu fary na obec, realizace obecních bytů, zřízení společenské místnosti, která bude sloužit farnosti. Otec biskup uskutečnil prohlídku fary, farní zahrady, kostela, na závěr navštívil dětskou skupinu v budově obecního úřadu.
 
  27. prosince sloužil mši svatou v 15 hodin P. Vladimír Kelnar z Prahy při příležitosti 5. výročí úmrtí Drahoslavy Müllerové.

  Svatý otec František vyhlásil apoštolským listem Patris corde 8. prosince Rok sv. Josefa.
Kronika 2020