Ogród Maryjny w Jednovie związany jest z ks. Janem Lisowskim, który od 1. 7. 2003 działa w parafii Suchdol k/ Prostějova, z siedzibą w Jednovie. Zaraz po objęciu parafii towarzyszyła mu myśl o stworzeniu miejsca, które służyłoby parafianom, pielgrzymom i oczywiście także turystom, którzy w ciągu roku przyjadą odwiedzić tutejsze okolice. Ktokolwiek przychodzi do Jednova, może pomodlić się w kościele przed cudownym obrazem Marii Panny. Po modlitwie i umocnieniu ducha można udać się do kapliczki św. Małgorzaty, gdzie jest studnia z czystą i leczniczą wodą. Brakowało miejsca, gdzie człowiek mógłby na chwilę zatrzymać się, rozkoszować się pięknem przyrody, pomyśleć i swoim istnieniu, zaczerpnąć sił do dalszego pielgrzymowania w swoim życiu. Właśnie takim miejscem dla każdego miałby stać się „Ogród Maryjny“. 
„Ogród Maryjny“ zbudowany jest na terenie parafii pomiędzy sklepem a plebanią. Pierwsze prace rozpoczęły się dnia 18. 10. 2003. Autorem projektu i opracowania jest ks. Jan Lisowski. Ogród jest darem pielgrzymów i parafian Marii Panny.
W dolnej części ogrodu możemy ujrzeć figurę Marii Panny oraz pomnik Jana Pawła II naturalnej wielkości, pomnik papieża, który całe swoje życie zawierzył Marii Pannie. Potwierdzają to jego słowa z herbu papieskiego: „Totus tuus ego sum“ – „Jestem cały twój, Maryjo.“ Właśnie tu, w Jednovie, Jan Paweł II jest przedstawiony, jak błogosławi wszystkich, a rękę wyciąga do Marii Panny, która jest naszą Matką, Pomocnicą, Królową,  jest tą, która wciąż nam przypomina: „Uczyńcie wszystko, co wam każe“ (J 2,4).  Na wzgórzu w górnej części stoi nierdzewny krzyż, który przypomina wszystkim ofiarę kalwaryjską naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pod krzyżem jest stół ofiarny, przy którym od wiosny do jesieni, raz w miesiącu, składa się Najświętszą Ofiarę. Położenie pomników, krzyż na wzgórzu – wszystko rozmieszczone jest tak, abyśmy zmierzali ku Bogu, ku Jezusowi za pośrednictwem naszej Matki.
Figura Marii Panny oraz pomnik papieża Jana Pawła II pochodzą z pracowni pana Józefa Siwonia z Polski.  Dzieła tego artysty możemy spotkać w Ameryce Północnej, Afryce, a nawet na Syberii.
Ogród Maryjny powstał dzięki darom parafian, a także wielu pielgrzymów, którzy regularnie odwiedzają to miejsce.  Ogromne podziękowania należą się tym, którzy podarowali swoje datki, aby mogła w tym miejscu powstać oaza spokoju, która będzie służyła wszystkim, po prostu przestrzeń, gdzie człowiek może zatrzymać się i odpocząć u stóp Marii Panny, gdzie pielgrzym może wziąć do ręki różaniec i modlić się do Marii Panny i razem z Marią Panną do Boga.
To wzruszające, móc zatrzymać się i uświadomić sobie, że właściwie wszystko, co tu jest, jest darem od kogoś, kto kocha Boga, Jezusa i jego Najświętszą Matkę. Każdy krzew, drzewko, kamień czy kwiat jest świadectwem miłości.
Miejsce do wyciszenia, medytacji i odpoczynku, a także figurę Marii Panny i nieżyjącego papieża Jana Pawła II, poświęcił, przy licznym udziale ludności w niedzielę 17 lipca 2005, wikariusz generalny arcybiskupstwa ołomunieckiego Mons. Milán Kouba. Od tego pamiętnego dnia ogród otwarty jest dla wszystkich. Najwięcej ludzi zatrzymuje się tutaj podczas wakacji, ale także na wiosnę. Wielu spędzających urlop w naszych przepięknych okolicach również robi wycieczki do Jednova.
Dnia 25 maja 2008 ojciec biskup Josef Hrdlička pobłogosławił Ciało Chrystusa, przymocowane do nierdzewnego krzyża. Autorem figury – Ciała Chrystusa (Korpusu) jest artysta, pan Vladimír Vráblík. Łączna cena za wykonanie dzieła wyniosła 300 000 CZK.
Na jesieni w 2006 roku rozpoczęły się prace w drugiej części ogrodu. Grunt jest darem od małżeństwa Jedličków z Jednova. Na tym terenie zostanie w przyszłości postawionych pięć kapliczek różańcowych, które będą nawiązywać do poszczególnych tajemnic światła różańca:

1 – który był ochrzczony w Jordanie,
2 – który objawił w Kanie swoją Boską moc,
3 – który głosił Królestwo Boże i wzywał do pokuty,
4 – który na Górze Przemienienia objawił swoją chwałę,
5 – który ustanowił Eucharystię.


Drodzy przyjaciele, wierzymy, że uda nam się, z pomocą Bożą i Waszą - wyznawców Marii Panny, zrealizować w najbliższych latach ten projekt. Wierzymy, że znajdziemy wystarczającą ilość środków, wystarczająco otwartych ludzkich serc, abyśmy mogli zbudować tych pięć kapliczek. Jeśli ktoś chciałby nam pomóc, jesteśmy mu bardzo wdzięczni.
Wszystko, co jest w „Ogrodzie Maryjnym“ jest darem od Was  - pielgrzymów na tej Ziemi.  Nigdy nie liczy się wielkość daru, ale sposób jego ofiarowania. Nawet ten najmniejszy pieniądz, ofiarowany z miłością, może przemienić się w najpiękniejszy, najcenniejszy dar. 
Mili przyjaciele, każda korona jest DAREM, za każdą koronę jesteśmy wdzięczni. Wierzymy, że za każdy dar zostaniecie obdarowani licznymi łaskami Bożymi i błogosławieństwem Bożym. Bóg kocha ludzi, którzy mają serce otwarte na miłość, piękno, dobro…. Oczywiście nie chodzi tylko o pieniądze, jesteśmy Wam wdzięczni za jakąkolwiek pomoc i modlitwę. Każde dzieło potrzebuje wsparcia modlitwy i ofiar. Dlatego przede wszystkim prosimy Was o modlitwę, szczególnie tych, którzy niosą swój własny krzyż, Was, którzy cierpicie, jesteście samotni…to wszystko możecie ofiarować Bogu w ofierze.
Chcemy jeszcze raz WSZYSTKIM podziękować za dary: nasze podziękowania wysyłamy do Zlína, Březolup, Zlámance, Brna, Prostějova, Konice, Uničova, Komárova, Otrokovic, Litovle, Kostelce na Hané, Napajedel, Pardubic… nie sposób wymienić tych wszystkich miejsc. Dlatego raz jeszcze dziękujemy. Szczególne podziękowania należą się parafianom, tj. wierzącym z Jednova, Labutic, Seče, Lipové, Hrochova, Suchdola. Dziękujemy za dziesiątki godzin spędzonych w ogrodzie w ramach pracy… dziękujemy za cierpliwość i wytrwałość. Niech Pan wypełni Wasze serca miłością i pokojem, niech da Wam swoje błogosławieństwo.
Maryjo! Jak przepiękne jest Twoje imię. Jakże jest podniosłe. Niech wszystko Cię sławi. Niech wielbi Cię słońce na niebieskim niebie, niebiańskie gwiazdy, deszcz i rosa, noc i dzień, błyskawice i chmury. Niech śpiewają Ci co dzień góry i szczyty i wszystko, co rośnie na ziemi. Niech wielbi Cię morze, rzeki i ptaki. Niech sławi Cię wszystko za Twe piękne serce, za to, że jesteś naszą Matką, naszym schronieniem, pocieszycielką, gwiazdą…
Jednov jest miejscem spotkania z Jezusem w świętości pojednania, w Eucharystii. Jednov jest miejscem spotkania z Maryją. Jednov jest miejscem, gdzie wszyscy spotykamy się i oddajemy cześć naszej Matce. To jest Jednov… Bóg jest w naszych sercach, to jest ważne…On przychodzi do nas jako miłosierny Ojciec, jako zmartwychwstały Pan, zwraca się do każdego „nie bój się, to jestem ja, Pan zmartwychwstały“. „Ufaj mi“.Wszystkim wyznawcom Marii Panny, dobrodziejom „Ogrodu Maryjnego“ błogosławi
                                                                                                                  ks. Jan Lisowski

Niech w naszych sercach wciąż brzmi pieśń „Ave Maria“.
Niech cię, Maryjo, chwali cały świat.
Wszędzie słyszę, Maryjo, Twoje imię.
Zielone łąki, piękne kwiaty, szum lasów
- to wszystko mowi mi, że jesteś moją Matką.
Matko, jestem Twym dzieckiem, w cudach świata
zawsze widzę Ciebie.
Jak bardzo chciałbym cię spotkać, tam w niebie…
Dla ciebie utkały suknie lilie.
Twoim kobiercem są kwitnące łąki,
Twoim kadzidłem zapach żywicy,
a księżyc jest Twoim tronem.

Ave Maria….Ave Maria
Przeglądać:
Ogród Maryjny - z od początku do chwili obecnej  >>>