Získejme odpustky duším v očistci
během Svatého týdne
Zelený čtvrtek

během slavného výstavu Nejsvětější svátosti po mši svaté
na připomínku poslední večeře Páně:
věřící může získat plnomocné odpustky při slavnostním zpěvu
Tantum ergo - Před svátostí touto slavnou ...
(nebo se sám zbožně pomodlí její sloky)

________________________________________________________________

Velký pátek

Uctívání kříže:
věřící křesťané mohou získat plnomocné odpustky,
pokud se během liturgie o Velkém pátku zbožně účastní adorace kříže

________________________________________________________________

Bílá sobota

Obnovení křestních slibů:
plnomocný odpustek bude propůjčen každému,
kdo při slavení Velikonoční noci (vigilie) obnoví své křestní závazky

________________________________________________________________

Hod Boží velikonoční


Papežské požehnání:
věřící křesťan, jenž zbožně přijme
papežské požehnání „Urbi et orbi
– i při jeho televizním nebo rádiovém přenosu –
získává plnomocný odpustek

________________________________________________________________
K získání plnomocných odpustků je vždy nutné vykonat činnost s nimi
spojenou a splnění obvyklých podmínek
(
svatá zpověď,
sv. přijímání a modlitba na úmysl papeže).
Mimo to je nutná
svoboda od lpění na jakémkoli, i lehkém, hříchu.
Pokud nejsou spojeny všechny tyto podmínky,
je možné získat pouze částečné odpustky.
Obvyklé tři podmínky pro získání plnomocných odpustků mohou být
splněny více dní před nebo po vykonání  činnosti (či modlitby)
s odpustky spojené; přesto je patřičné
nejméně přijímání a modlitbu na úmysl papeže vykonat v ten stejný den.
Jako modlitba na úmysl papeže postačuje Otče náš a Zdrávas Maria;
přesto může být vykonána také jiná oblíbená modlitba.Podle: P. Franz Xaver Sellemond SSS: Obnovené odpustky