Získejme odpustky duším v očistci ...


V tomto týdnu máme možnost získat plnomocné odpustky:

________________________________________________Panny Marie Andělské z Porciunkule
(úterý 2. srpna)


Ke třem obvyklým podmínkám (uvedeným níže)
je třeba se ještě během návštěvy kostela
pomodlit Otče náš a Vyznání víry________________________________________________

Na první pátek v měsíci
(7. srpna)


Způsob: adorace před Nejsvětější Svátostí
(alespoň půl hodiny)________________________________________________Využijme tyto příležitosti!!


________________________________________________K získání plnomocných odpustků je vždy nutné vykonat činnost s nimi
spojenou a splnění obvyklých podmínek
(svatá zpověď,
sv. přijímání a modlitba na úmysl papeže).
Mimo to je nutná
svoboda od lpění na jakémkoli, i lehkém hříchu.
Pokud nejsou spojeny všechny tyto podmínky,
je možné získat pouze částečné odpustky.
Obvyklé tři podmínky pro získání plnomocných odpustků mohou být
splněny více dní před nebo po vykonání  činnosti (či modlitby)
s odpustky spojené; přesto je patřičné
nejméně přijímání a modlitbu na úmysl papeže vykonat v ten stejný den.
Jako modlitba na úmysl papeže postačuje Otče náš a Zdrávas Maria;
přesto může být vykonána také jiná oblíbená modlitba.Podle: P. Franz Xaver Sellemond SSS: Obnovené odpustky
ve svátek