Získejme odpustky duším v očistci ...


Tento týden máme možnost získat plnomocné odpustky:

________________________________________________Při páteční adoraciZpůsob:
adorace před Nejsvětější Svátostí
(alespoň půl hodiny)________________________________________________Využijme tuto příležitost!!


________________________________________________K získání plnomocných odpustků je vždy nutné vykonat činnost s nimi
spojenou a splnit obvyklé podmínky
(svatá zpověď,
sv. přijímání a modlitba na úmysl papeže).
Mimo to je nutná
svoboda od lpění na jakémkoli, i lehkém hříchu.
Pokud nejsou splněny všechny tyto podmínky,
je možné získat pouze částečné odpustky.
Obvyklé tři podmínky pro získání plnomocných odpustků mohou být
splněny více dní před nebo po vykonání  činnosti (či modlitby)
s odpustky spojené; přesto je patřičné
nejméně přijímání a modlitbu na úmysl papeže vykonat v ten stejný den.
Jako modlitba na úmysl papeže postačuje Otče náš a Zdrávas Maria;
přesto může být vykonána také jiná oblíbená modlitba.Podle: P. Franz Xaver Sellemond SSS: Obnovené odpustky