Získejme odpustky duším v očistci ...

Tento týden máme možnost získat plnomocné odpustky:

________________________________________________O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Způsob: veřejná recitace Zasvěcení...


________________________________________________
nebo

Adorace před vystavenou
Nejsvětější svátostí


alespoň půl hodiny


________________________________________________Využijme tyto příležitosti!!


________________________________________________K získání plnomocných odpustků je vždy nutné vykonat činnost s nimi
spojenou a splnění obvyklých podmínek
(svatá zpověď,
přijímání a modlitba na úmysl papeže).
Mimo to je nutná
svoboda od lpění na jakémkoli, i lehkém hříchu.
Pokud nejsou spojeny všechny tyto podmínky,
je možné získat pouze částečné odpustky.
Obvyklé tři podmínky pro získání plnomocných odpustků mohou být
splněny více dní před nebo po vykonání  činnosti (či modlitby)
s odpustky spojené; přesto je patřičné
nejméně přijímání a modlitbu na úmysl papeže vykonat v ten stejný den.
Jako modlitba na úmysl papeže postačuje Otče náš a Zdrávas Maria;
přesto může být vykonána také jiná oblíbená modlitba.Podle: P. Franz Xaver Sellemond SSS: Obnovené odpustky